Prowincjał – o. Paweł Zając OMI

Wikariusz Prowincjalny – o. Sławomir Dworek OMI

Wikariusz Prowincjalny ds. Misji i Delegatur – o. Marian Puchała OMI

Radni Prowincjalni:

  1. o. Józef Wcisło OMI
  2. o. Jerzy Ditrich OMI
  3. o. Marian Puchała OMI
  4. o. Tomasz Maniura OMI
  5. br. Rafał Dąbkowski OMI
  6. o. Łukasz Krauze OMI
  7. o. Sławomir Dworek OMI

Sekretarz Prowincjalny – o. Paweł Latusek OMI

Ekonom Prowincjalny – o. Józef Czernecki OMI

Kurator i delegat o. Prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży – o. Jan Bielecki OMI