Prowincjał – o. Paweł Zając OMI

Wikariusz Prowincjalny – o. Sławomir Dworek OMI

Wikariusz Prowincjalny ds. Misji i Delegatur – o. Marian Puchała OMI

Radni Prowincjalni:

  1. o. Józef Wcisło OMI
  2. o. Jerzy Ditrich OMI
  3. o. Marian Puchała OMI
  4. o. Tomasz Maniura OMI
  5. br. Rafał Dąbkowski OMI
  6. o. Łukasz Krauze OMI

Sekretarz Prowincjalny – o. Paweł Latusek OMI

Ekonom Prowincjalny – o. Józef Czernecki OMI