Wrocław - Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju

Historia:
Powstanie popowickiej parafii na początku XX wieku wiązało się ze wzrostem liczebnym ludności katolickiej w tej części miasta. Fakt ten spowodował, iż w 1905 roku podjęto decyzję o budowie kaplicy św. Jerzego, z nieco później domu parafialnego.

W ten sposób powstała samodzielna kuracja - okręg duszpasterski, który 25 maja 1914 roku podniesiono do rangi parafii. Obejmowała ona wówczas, oprócz Popowic, Gądów Mały, Kozanów, Pilczyce oraz Maślice Wielkie i Małe. Dynamiczny urbanistyczny rozwój Popowic w latach 20. zaowocował m. in. budową neogotyckiego kościoła św. Jadwigi przy ulicy Kłodnickiej. Kościół ten zniknął niestety z powierzchni ziemi, zniszczony w czasie wojny, z następnie rozebrany.

Tymczasem w roku 1928 przy kościele św. Jerzego osiedlili się Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej wspomagając proboszcza w jego pracy duszpasterskiej. Okres II wojny światowej przyniósł ogromne zniszczenia w zachodniej części Wrocławia, w wyniku których popowickie osiedle przestało istnieć. Pomimo wielu przeciwności w latach 1951-53 Oblaci dokonali odbudowy kościoła i klasztoru. Ich opiece duszpasterskiej podlegało wówczas 16 domów wzdłuż ulicy Legnickiej, z także Kozanów i Pilczyce. 16 grudnia 1969 roku erygowano na Popowicach odrębną parafię.

Zwrot w dziejach maleńkiej, jak dotąd, wspólnoty parafialnej nastąpił w początku lat 70-tych, gdy przystąpiono na Popowicach do budowy osiedla mieszkaniowego przewidzianego na 20 tys. osób. Inwestycja ta stanowiła duże wyzwanie również dla Ojców Oblatow, których naczelnym zadaniem stało się zorganizowanie od podstaw dużej parafii miejskiej. Stąd też jednym z głównych zadań było wybudowanie zaplecza katechetycznego, z w perspektywie także nowej świątyni zdolnej pomieścić ciągle wzrastającą liczbę wiernych.

W 1974 roku Oblaci uzyskali pozwolenie na wzniesienie budynku administracyjno-gospodarczego, który tymczasowo przeznaczono na cele katechetyczne i liturgiczne. Natomiast zdobycie zgody na rozpoczęcie budowy nowej świątyni było przez kilka lat nieosiągalnym marzeniem. Wszelkie wysiłki w tym kierunku spotkały się z kategoryczną odmową władz komunistycznych. Radosny przełom następił dopiero 20 sierpnia 1980 roku. Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego 16 maja 1982 roku rozpoczyna okres dwunastoletnich prac, którymi kierowali o. proboszcz Stanisław Cyganiak i inż. Mieczysław Szatański. Autorami projektu architektonicznego byli: Wacław Hryniewicz, Wojciech Jarząbek i Jan Matkowski.

Symbolicznym znakiem początku nowej epoki w dziejach popowickiej wspólnoty był dekret odczytany 19 kwietnia 1991 roku podczas wizytacji bpa Adama Dyczkowskiego, na mocy którego parafia zmieniła dotychczasowe wezwanie i została powierzona Matce Bożej Królowej Pokoju. Trzy lata później, 8 października 1994 roku miała miejsce podniosła uroczystość konsekracji nowego kościoła, na której obecni byli nuncjusz apostolski abp Jóżef Kowalczyk i metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz.

Dzień dzisiejszy
Ilość parafian: 17 359. Ulice należące do parafii: Białowieska, Bobrza, Bystrzycka (nr 23-51), Gądowska (nr 5-40), Jelenia, Kłodnicka (nr 1-9), Kwiska (nr parzyste), Legnicka (nr 45-55, 62-158), Małopanewska, Niedźwiedzia, Popowicka, Starograniczna, Stobrawska, Wejherowska, Żubrza, Port Popowice, Stacja Popowice.

Grupy działające w parafii: Akcja Katolicka, Duszpasterstwo Akademickie "Frassati", Wspólnota "Ziarno Nadziei", Żywy Różaniec, Wspólnota Krwi Chrystusa, Ruch Miłosierdzia Bożego, Wspólnota modlitewno-apostolska "Lew Judy", Parafialny Zespół "Caritas", Redakcja "Królowej Pokoju", Parafialny Zespół Samokształceniowy Katechetów, Grupa Anonimowych Alkoholików, Harcerze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, Chóry: "Cantate Domino" i "Cantilena", Wspólnota Rodzin "Umiłowany i umiłowana", Domowy Kościół, Grupa Taize, Ruch "Odrodzenie Parafii", Wspólnota Przyjaciół Misji, Grupa Pielgrzymkowa, Schola, Eucharystyczny Ruch Młodych, Lektorzy, Ministranci, Szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej, Zespół posługujący kolekcie niedzielnej.

Obsługa katechetyczna 4 przedszkoli, 1 szkoły podstawowej, 1 gimnazjum i 2 Szkoły Specjalne (podstawowa i gimnazjum) oraz Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkową posługą klasztoru jest kapelania więzienna, w której w 3 zakładach karnych we Wrocławiu zaangażowanych jest 2 ojców.

Adres:
DOM ZAKONNY
ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław
tel. (071) 793-67-71
fax wew. 30

PARAFIA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU
ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław
tel. (071) 793-67-71
fax. wew. 30

E-mail:
Dom zakonny: wroclaw@oblaci.pl
Proboszcz: krolowap@oblaci.pl
Kancelaria: krolowa.pokoju@archidiecezja.wroc.pl
Gazetka parafialna: krolowa@archidiecezja.wroc.pl

Strony internetowe:
www.krolowapokoju.archidiecezja.wroc.pl
www.duszpwiezienne.wr.oblaci.pl
www.da.frassati.oblaci.pl
www.wspolnota.rodzin.oblaci.pl


strona główna