Zachęcamy do codziennego rozważenia słowa Bożego w cyklu pt. Sercem oblata. Znajdziesz tu Ewangelię na każdy dzień i kilka zdań rozważania pisanego przez różnych oblatów.