Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

22 czerwca

EUGENIUSZ I HISTORIA FRANCJI: PAPIEŻ UWOLNIONY PRZEZ NAPOLEONA.

W 1814 roku papież odzyskał wolność. Napoleon wyraźnie zabronił papieżowi przejazdu przez Aix-en-Provence, ponieważ nie chciał, aby został powitany przez lud. To nie powstrzymało mieszkańców, aby się zebrać i wyrazić swą solidarność z jego cierpieniami i radość z uwolnienia. Wśród nich był Eugeniusz.Więcej Info


21 czerwca

EUGENIUSZ I HISTORIA FRANCJI: BĘDĘ TAKŻE PRACOWAŁ WŚRÓD MŁODZIEŻY.

Po opisaniu diabolicznej sytuacji, w jakiej znajdowała się młodzież, Eugeniusz zdaje sobie sprawę, aby pomimo niebezpieczeństwa płynącego z nadzoru policji Napoleona nad jego osobą, natychmiast odpowiedzieć na ataki Napoleona. Głównym zamiarem dopiero co wyświęconego kapłana było stworzenie systemu, który chroniłby młodzież Aix przed grożącymi jej diabelskimi atakami.Więcej Info


20 czerwca

EUGENIUSZ I HISTORIA FRANCJI: NAPOLEON MA PLAN, ABY CAŁKOWICIE ZNISZCZYĆ RELIGIĘ KATOLICKĄ.

Po swoim powrocie do Aix, w połowie 1812 roku Eugeniusz rozpoczyna swoją kapłańską posługę pod Napoleona.Więcej Info


19 czerwca

EUGENIUSZ I HISTORIA FRANCJI:
NAPOLEON I NEOPREZBITER OJCIEC DE MAZENOD

Ojciec Pielorz mówi nam o odpowiedzialności Eugeniusza za seminarium w następstwie działań Napoleona:Więcej Info


16 czerwca

EUGENIUSZ I HISTORIA FRANCJI:
SEMINARZYSTA I CZARNI KARDYNAŁOWIE

Yvon Beaudoin opowiada o wydarzeniach z rzymskimi kardynałami, w których uczestniczył Eugeniusz będąc seminarzystą w Paryżu. Kardynałowie zostali pozbawieni swych insygniów i mieli prawo jedynie do czarnej sutannyWięcej Info


15 czerwca

EUGENIUSZ I HISTORIA FRANCJI:
NAPOLEON I SEMINARZYSTA EUGENIUSZ

Yvon Beaudoin sytuuje nas w kontekście:

1 maja 1804 roku Napoleonowi udało się, że senat mianował go dziedzicznym cesarzem Francuzów. W ten sposób w rzeczywistości powrócił do monarchii obalonej przez rewolucję.Więcej Info


14 czerwca

EUGENIUSZ I HISTORIA FRANCJI:
NAPOLEON I KOŚCIÓŁ

Aby zrozumieć działanie i charyzmat Eugeniusza de Mazenoda, kilka chwil musimy poświęcić zrozumieniu historii i sytuacji politycznej, w jakiej żył oraz temu, co jej sprzyjało.Więcej Info


12 czerwca

TEN SAM DUCH EUGENIUSZA WYRAŻONY W HISTORII FRANCJI CIĄGLE INSPIRUJE NAS W ROZMAITYCH KONTEKSTACH HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH.

Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami (Prolog) w specyficznym kontekście historycznym, w czasie i w miejscu. Aby zrozumieć orędzie Jezusa, najpierw musimy poznać warunki, w jakich je głosił, a następnie zinterpretować je.Więcej Info


21 kwietnia

EUGENIUSZ I ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA:

ŻYWIĄC PRAGNIENIE, ABY LUDZIE, W KTÓRYCH NADAL TRWA JEGO MĘKA POZNALI TAKŻE MOC JEGO ZMARTWYCHWSTANIA.

Oczyma ukrzyżowanego Pana patrzymy na świat krwią Jego odkupiony, żywiąc pragnienie, żeby ludzie, w których nadal trwa Jego męka, poznali także moc Jego zmartwychwstania (por. Flp 3, 10). K 4

Więcej Info


20 kwietnia

EUGENIUSZ I ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA:

OD KRZYŻA DO MOCY ZMARTWYCHWSTANIA

Doświadczenie Wielkiego Piątku dla świętego Eugeniusza nie zakończyło się u stóp krzyża. W jego życiu zmieniły się akcenty – jego życie stało się nieustanną paschą, odpowiedzią w świetle Zmartwychwstałego, który mówi: Jestem z wami przez wszystkie dni.

Więcej Info