Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

23 października 2017

TO PRAWDZIWY RAJ NA ZIEMI. Po wszystkich trudach i doświadczeniach zniesionych w ciągu dwóch lat Eugeniusz dzieli się z nami szczęśliwym interludium, jakie w Szwajcarii przynoszą mu młodzi oblaci. Był oczarowany zapałem i gorliwością tych, którzy przygotowywali się, aby być misjonarzami wypełnionymi zaraźliwą miłością do Boga. Nie skończyłbym, gdybym chciał mówić ojcu o całym dobru, jakie jest do powiedzenia o wszystkich bez wyjątku. Są tacy, jakimi mógłbym...

Czytaj dalej


20 października 2017

NIE POWINNO SIĘ BAĆ NICZEGO, KIEDY TO KONIECZNE, ALE BEZ KONIECZNOŚCI TAK POSTĘPOWAĆ NIE NALEŻY. Aby dać nam wyobrażenie o niebezpieczeństwie i zmiennych kolejach, jakie panowały we Francji, Eugeniusz napisał do ojca Mille, superiora scholastykatu w Billens o pewnych niedyskrecjach w listach studentów. ... Dobrze widać, że nie wyrobiliście sobie jeszcze właściwego poję­cia o ograniczeniu, z którym trzeba pisać w czasie rewolucji. Byłoby nie­możliwe przepuścić pewną...

Czytaj dalej


19 października 2017

POZOSTAJE MI TYLKO PRAGNĄĆ, ABY WSZĘDZIE SIĘ TAK DOBRZE DO NIEJ PRZYGOTOWANO I ABY POJAWIANO SIĘ Z TAK SAMO DOBRYM SERCEM… Radując się dniem odnowienia oblacji przez oblackich studentów w Szwajcarii, Eugeniusz martwi się oblatami we Francji, którym z powodu rewolucji czerwcowej grozi niebezpieczeństwo. Jednak rozmawialiśmy o naszej sytuacji. Mówiliśmy Panu o na­szych braciach nieobecnych, za których na moje polecenie modlimy się codziennie w litanii odmawianej po partykularzu....

Czytaj dalej


18 października 2017

OBECNOŚĆ NASZEGO BOGA ZBAWICIELA WE WSZYSTKICH SERCACH JEST TAK BARDZO ODCZUWALNA. Od 1818 roku pod koniec października w zwyczaju oblackim były roczne rekolekcje, które kończyły się symbolicznym odnowieniem oblacji w dniu 1 listopada. Dokładnie tak samo zrobił Eugeniusz ze swymi młodymi studentami pod warunkiem, że adepci odnowią swe śluby. Dlatego w tym dniu Eugeniusz nazywa ich aniołami. Przy okazji odnowienia ich « tak » dla Boga, Eugeniusz pokazuje, jak bardzo namacalne w...

Czytaj dalej


17 października 2017

GDY CAŁA LUDNOŚĆ, WŚRÓD KTÓREJ ŻYJEMY, CZEGOŚ NIE UŻYWA, BYŁOBY NIEWYBACZALNE TEGO ŻAŁOWAĆ. Przypatrywaliśmy się biedzie Eugeniusza podczas jego wielomiesięcznej choroby, wolno przebiegającej rekonwalescencji, jego troskom związanym z politycznymi i antyreligijnymi zawirowaniami. Widzieliśmy także jego frustrację z powodu oddalenia od swej oblackiej rodziny i bliskich z diecezji marsylskiej. Teraz, gdy wraz z przyjazdem młodych oblatów, znów wyszło słońce, Eugeniusz...

Czytaj dalej


16 października 2017

MAM POWÓD, ABY WIERZYĆ, ŻE BÓG, DOBRY MISTRZ ZECHCIAŁ PRZYJĄĆ NASZE POKORNE HOŁDY I WYSŁUCHA NASZEGO ZAWIERZENIA I NASZEJ UFNOŚCI. Podzielamy radość ojca rodziny z racji pomyślnego i bezpiecznego przyjazdu czternastu młodych scholastyków do Billens.

Czytaj dalej


13 października 2017

ZAPEWNIĆ OBLACKIEJ RODZINIE OCHRONĘ NA PRZYSZŁOŚĆ. Zakup wielkiego domu w Billens w Szwajcarii został sfinalizowany. Aby zapewnić opiekę młodym członkom swojej wspólnoty, Eugeniusz przywołuje wstawiennictwa wielu świętych, którzy byli jego orędownikami.

Czytaj dalej


12 października 2017

OBAWA PRZED RELATYWIZMEM Félicité de Lamennais był kapłanem, którego Eugeniusz w szczególny sposób podziwiał z powodu jego pism i ideałów. Podczas antyreligijnych wydarzeń Lamennais zaczął wypowiadać myśl, że świeckie przymierze tronu i ołtarza powinno zostać rozwiązane. Eugeniusz patrząc na Kościół okazał zdecydowany sprzeciw. (Cf.http://www.omiworld.org/fr/dictionary/dictionnaire-historique_vol-1_l/265/lamennais-f-licit-de/ )

Czytaj dalej


11 października

NISZCZENIE KRZYŻY MISYJNYCH

Czytaj dalej


10 października

JEDEN DZIEŃ SPĘDZONY Z TYM USPOSOBIENIEM ZNACZY DLA NAS WIĘCEJ NIEBA NIŻ LATA SZCZĘŚCIA I POMYŚLNOŚCI.

Czytaj dalej