Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

22 sierpnia 2017

WSPÓLNY DUCH, KTÓRY OŻYWIA TO SZCZEGÓLNE CIAŁO

Trzeba przyswoić sobie naszego ducha i żyć tylko nim. To wynika samo z siebie bez potrzeby wyjaśniania.

Więcej Info


21 sierpnia 2017

MAM NADZIEJĘ, ŻE KAŻDY POWIE SOBIE, IŻ MA BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK ŚCIŚLE ZACHOWYWAĆ NASZĄ REGUŁĘ.
Mój drogi przyjacielu, jestem jeszcze zmartwiony tym, co widziałem w N.-D. du Laus.

Więcej Info


18 sierpnia 2017

ZBYT WIELE USTĘPSTW PROWADZI DO ZAPOMNIENIA REGUŁY

Po drodze do Szwajcarii Eugeniusz zatrzymał się w Notre-Dame du Laus, gdzie przeprowadził wizytację kanoniczną. Rok wcześniej o spotkanie z Superiorem Generalnym poprosił 26. letni wówczas Hipolit Guibert. Miał pewne trudności z członkami wspólnoty, którzy nie respektowali tego, co nakazywała oblacka reguła, a on był zmuszony iść na ustępstwa.

Więcej Info


17 sierpnia 2017

JESTEM WASZYM UMIŁOWANYM SYNEM

Eugeniusz z powodów zdrowotnych przez prawie siedem miesięcy przebywał poza Marsylią. 6 lipca na wyraźne polecenie lekarzy i na prośbę ojca Tempiera udał się do Szwajcarii. To była także okazja, aby pomóc swojej siostrze Natalii. (A. Rey, dz. cyt., s. 486).

Więcej Info


21 lipca

PROŚBA PRACOWNIKÓW, ABY NA PODBITYCH TERENACH KRZEWIĆ WIARĘ.

W tych okolicznościach biskup Marsylii okazał o wiele większy pośpiech niż jego bratanek. Już 11 lipca, Eugeniusz bez konsultacji z nim, proponuje ministrowi spraw zagranicznych wyjazd Oblatów Maryi Niepokalanej do Algierii.

Więcej Info


20 lipca

PRAGNIENIE, ABY BYĆ PIERWSZYM, KTÓRY BĘDZIE MIAŁ RADOŚĆ DOPROWADZIĆ TYCH BIEDNYCH LUDZI DO ŚWIATŁA EWANGELII.

Oblaci skądinąd z niecierpliwością zabiegają o łaskawe pozwolenie, aby udać się za morze i móc towarzyszyć tym spośród naszych Ojców, którzy jako pierwsi będą mieli szczęście zanieść światło Ewangelii tym nieszczęśliwym ludziom. Sam Tempier zgłasza się, aby wyjechać z pionierami. (J. Leflon, dz. cyt., t. 2, s. 350). Scholastyk Ricard napisał do Eugeniusza:

Więcej Info


19 lipca

RADOŚĆ NA WIDOK OTWIERAJĄCYCH SIĘ MISYJNYCH MOŻLIWOŚCI.

Nowy podbój Algieru, który nastąpił 9 lipca, wywołał zbiorową radość… Powszechny entuzjazm ogarnął całą kurię biskupią. O godzinie 14 na polecenie księdza biskupa, dano impuls do uderzenia we wszystkie dzwony – napisał ojciec Tempier do ojca de Mazenoda. Generał polecił, aby oddano 25 salw armatnich. Miasto z powodu spontanicznego odruchu było naszpikowane flagami. Wieczorem wielka iluminacja, wszyscy poza liberałami ściskali się na ulicach. Mój przełożony przy hukach armat przygotowuje przygotowuje list pasterski, szkoda, że nie mogę być przy tobie.

Więcej Info


18 lipca

PODBÓJ ALGIERII: NAJPIERW TRZEBA IM ZANIEŚĆ CHRYSTUSA.

Kolejne rozważania będą miały związek z podbojem Algierii dokonanego przez Francję w 1830 roku. Te wydarzenia powinniśmy odczytać oczyma Eugeniusza misjonarza, mija od nich bowiem prawie dwieście lat i nie oceniać ich przez pryzmat współczesnej teologicznej i politycznej wrażliwości, jakby miały miejsce w 2017 roku.Więcej Info


14 lipca

POTRZEBA NAŚLADOWANIA APOSTOŁÓW W ICH OFIERZE SIEBIE.

Początkowo walka przeciwko liberałom polegała na obronie wolności nauczania, o której Eugeniusz mówił:

… uważam się za podobnego do lwa, który czuje całą swą moc, siłę i odwagę.Więcej Info


13 lipca

MOIM ZDANIEM POWINNO KARAĆ SIĘ OPRAWCÓW, A NIE OFIARY.

Yvon Beaudoin opisuje jeden przykład konsekwencji liberalnej napaści na oblata Andrzeja Valentina w Aix:

W 1828 roku, w czasie walki o wolność nauczania profesorowie uniwersyteccy zorganizowali manifestację przeciwko jezuitom. Pewnego wieczoru ojciec Andrzej wracał z posługi w szpitalu i spotkał grupę manifestantów, którzy krzyczeli: Misjonarze na latarnię, itp.Więcej Info