Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

21 kwietnia

EUGENIUSZ I ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA:

ŻYWIĄC PRAGNIENIE, ABY LUDZIE, W KTÓRYCH NADAL TRWA JEGO MĘKA POZNALI TAKŻE MOC JEGO ZMARTWYCHWSTANIA.

Oczyma ukrzyżowanego Pana patrzymy na świat krwią Jego odkupiony, żywiąc pragnienie, żeby ludzie, w których nadal trwa Jego męka, poznali także moc Jego zmartwychwstania (por. Flp 3, 10). K 4

Więcej Info


20 kwietnia

EUGENIUSZ I ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA:

OD KRZYŻA DO MOCY ZMARTWYCHWSTANIA

Doświadczenie Wielkiego Piątku dla świętego Eugeniusza nie zakończyło się u stóp krzyża. W jego życiu zmieniły się akcenty – jego życie stało się nieustanną paschą, odpowiedzią w świetle Zmartwychwstałego, który mówi: Jestem z wami przez wszystkie dni.

Więcej Info


19 kwietnia

EUGENIUSZ I ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA:
W DUCHU ODWIEDZAŁEM WSZYSTKIE KOŚCIOŁY ŚWIATA, GDZIE W TEJ SAMEJ CHWILI SKLEPIENIA ROZBRZMIEWAŁY CHWAŁĄ CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO.

Eugeniusz opisuje radosne obchody Wielkanocy w seminarium:

Więcej Info


18 kwietnia

EUGENIUSZ I ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA:
RADOŚĆ, KTÓRA ROZBRZMIEWAŁA W MOICH USZACH
I PRZENIKAŁA DO GŁĘBI SERCA.

W dzień Wielkanocy byliśmy w kościele o godzinie 4 rano, aby śpiewać matutinum, laudesy i prymę. Po prymie odprawiono pierwszą śpiewaną, uroczystą mszę świętą, podczas której seminarzyści przyjęli komunię świętą…Więcej Info


17 kwietnia

EUGENIUSZ I ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA:
JAKĄ WDZIĘCZNOŚCIĄ POWINNY BYĆ PRZEPEŁNIONE NASZE SERCA NA MYŚL, ŻE TEN DOBRY MISTRZ CHCIAŁ NAS UCZYNIĆ UCZESTNIKAMI SWEGO ZMARTWYCHWSTANIA.

Eugeniusz, jako seminarzysta w Seminarium Świętego Sulpicjusza, opisuje swoją radość w czasie obchodów świąt wielkanocnych.

Więcej Info


14 kwietnia

PRZEŻYĆ WIELKI TYDZIEŃ ZE ŚWIĘTYM EUGENIUSZEM

WIELKI PIĄTEK: CZY MOGĘ ZAPOMNIEĆ O ZNAKU KRZYŻA?

Czyż mogę zapomnieć te gorzkie łzy, jakie na widok krzyża popłynęły z moich oczu w ów Wielki Piątek?

Notatki z rekolekcji, grudzień 1814, w: EO I, t. XV, nr 130.

Więcej Info


13 kwietnia

PRZEŻYĆ WIELKI TYDZIEŃ ZE ŚWIĘTYM EUGENIUSZEM

WIELKI PIĄTEK: CHWILA, KIEDY JEGO OCZY SPOTKAŁY SIĘ Z MOIMI, TO BYŁA CHWILA, KIEDY UKAZAŁ MI, ŻE MNIE KOCHAŁ.

Czyż mogę zapomnieć te gorzkie łzy, jakie na widok krzyża popłynęły z moich oczu w ów Wielki Piątek? Czy mogę zapomnieć o znaku krzyża?– pytał się Eugeniusz, a konsekwencją był pokój ogarniający jego życie.

Więcej Info


12 kwietnia

PRZEŻYĆ WIELKI TYDZIEŃ ZE ŚWIĘTYM EUGENIUSZEM

WIELKI CZWARTEK – OBLACJA I RADOŚĆ KOMUNII.

…z niewypowiedzianą radością złożyliśmy śluby. Przed Najświętszym Sakramentem, u stóp wspaniałego tronu, gdzie Go złożyliśmy w czasie Mszy poprzedniego dnia, rozkoszowaliśmy się naszym szczęściem przez całą tę świętą noc.

Rambert, dz. cyt., t.1, s. 187.

Więcej Info


11 kwietnia

PRZEŻYĆ WIELKI TYDZIEŃ ZE ŚWIĘTYM EUGENIUSZEM – WIELKI CZWARTEK – TO, CZEGO WY CHCECIE JEST TYM, CZEGO MY CHCEMY.

 Krótko mówiąc, ojciec Tempier i ja uznaliśmy, że dłużej nie należało zwlekać, w Wielki Czwartek (11 kwietnia 1816 roku) znajdując się przed rusztowaniem pięknego tabernakulum, które umieściliśmy na głównym ołtarzu kościoła misji, w nocy tego świętego dnia, z niewypowiedzianą radością złożyliśmy śluby. Przed Najświętszym Sakramentem, u stóp wspaniałego tronu, gdzie Go złożyliśmy w czasie Mszy poprzedniego dnia.

Więcej Info


10. kwietnia

PRZEŻYĆ WIELKI TYDZIEŃ ZE ŚWIĘTYM EUGENIUSZEM WIELKI CZWARTEK I MISJONARSKA WSPÓLNOTA, KTÓRA RZECZYWIŚCIE GROMADZI SIĘ W WIECZERNIKU.

Wspólnota oblacka dla Eugeniusza, za każdym razem, gdy przebywał poza nią, była stałym punktem odniesienia. Jej wzorem w naszym życiu zakonno-misjonarskim była wspólnota Jezusa z Apostołami. Dla niego nasze wspólnoty powinny być wieczernikami, takimi jak prawdziwy Wieczernik, sala na górze, gdzie w pierwszy Wielki Czwartek Jezus przebywał z uczniami, gdzie oni przygotowywali się na przyjęcie Ducha Świętego.

Więcej Info